Social tolkning

Forvaltningsloven fastsætter alle myndigheders pligt til at give rådgivning og vejledning. Dette indebærer også pligt til at sørge for og betale for tolkebistand til døvblinde, døve, døvblevne og svært hørehæmmede i forbindelse med rådgivning og vejledning.

Kontakt Viscom for yderligere aftale.
rc@viscom.nu