Tegnstøttet Kommunikation

Visuel kommunikationsform som bruges af hørehæmmede, døvblevne og deres pårørende.

I tegnstøttet kommunikation er dansk det bærende sprog, som støttes af tegn fra døves tegnsprog, en bevidst brug af mimik og kropssprog samt mundhåndsystem og håndalfabet. Det, man siger med hænderne udgør ikke et sprog i sig selv, men er kun ment som en ekstra støtte til det, der kan mundaflæses.

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden