Dansk med støttetegn

Ved tegn til tale tales der dansk, mens de mest betydningsbærende ord støttes af tegn fra døves tegnsprog. Tegn til tale bruges mest til hørende, der har store problemer ved selv at forstå eller udtrykke sig ved hjælp af talesprog og derfor har brug for visuel kommunikation