Taktil Kommunikation

Følbart tegnsprog for døvblinde. Nogle døvblinde må kommunikere med andre ved at føle tegnsproget med hænderne. Sproget er baseret på det almindelige tegnsprog.