Arbejdsmarket

Mange lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende med et handicap udfylder jobfunktioner helt på linie med alle andre. Enkelte opgaver kan være svære for personen at klare, f.eks. på grund af:

• synshandicap eller alvorlig ordblindhed
• hørehandicap – der eventuelt kan give behov for tolkebistand
• bevægelseshandicap – der medfører betydelig nedsatte fysiske funktioner
• øvrigt handicap – der betyder en væsentlig nedsat funktion.

Der kan kompenseres for disse handicap med en personlig assistent, der bistår med assistance til konkrete, praktiske arbejdsopgaver, således at personen med handicap får samme forhold og muligheder som kolleger uden handicap.

Kontakt Viscom for nærmere oplysninger.