Organisation og ledelse

Som frivillig, bestyrelsesmedlem eller medarbejder i en frivillig social organisation kan man ofte have brug for råd,vejledning, sparring og inspiration til sit frivillige arbejde. Viscom tilbyder konsulentbistand til organisations- og ledelsesudvikling. Målet med bistanden er at give de frivillige organisationer redskaber og metoder, hvor det er attraktivt at være frivillig. Vi sætter blandt andet fokus på organisering og ledelse af den frivillige indsats. Lederkursus er for personer som har med daglig ledelse at gøre, enten som erhverv eller som tillidsmand i en frivillig organisation.

Kurset er målrettet for dem som...
• ønsker praktiske ledelsesvværktøjer og viden inden for virksomhedsudvikling, som hænger sammen med din hverdag
• har nogle mål og måske en forretningsplan – for holder målene endnu?
• gerne vil deltage i et netværk af ligesindede med mulighed for erfaringsudveksling.

Formålet med kurset er at give deltagerne et bedre grundlag for at lede et udvalg/projekt mv. På kurset opbygges viden inden for områder som organisation, strategisk planlægning, ledelse, økonomistyring, markedsføring, indkøb, salg og erhvervsjura.