Projektarbejde

Er der hold i jeres ideer?

Man kan godt blændes og forvirres af alle de idéer og tanker, som kører rundt i hovedet, og så kan det være godt at tale med en udenforstående. En som kan give konstruktiv kritik og tilbagemeldinger på idéer, planer og tanker. En som kan hjælpe med at strukturere tanker, ønsker og idéer inden de føres ud i livet.

Kort sagt en sparringspartner og fødselshjælper, en hjælpende hånd eller projektleder! Viscom strukturerer jeres tanker og finder vejen til at føre dem ud i livet.

Et kursus i projektledelse vil baseres på en række praktiske værktøjer. Kurset vil beskæftige sig med alle facetter af ledelsesprocessen – definition, planlægning, udførelse, opfølgning, afslutning og evaluering