Oversættelse og tolkning på tegnsprog

Stor efterspørgsel har gjort, at Viscom i begrænset omfang tilbyder tolkning på følgende omåder
• Sjælland
• Lolland og Falster

Viscom tilbyder
• Tegnsprogstolkning
• TSK tolkning (Tegn Støttet Kommunikation)
• Taktiltolkning

Sikkerhed og fleksibilitet
Vi tilbyder vores kunder høj sikkerhed og fleksibilitet. Sikkerhed betyder for os, at der knyttes mindst to personer på
krævende opgaver. Viscom samarbejder med et bredt netværk af specialister, så vi altid har mulighed for at trække på specialviden,
når opgaven måtte kræve det.

Tavshedspligt
Viscom efterlever gældende dansk retspleje ifm. tavshedspligt, som findes i persondata-, straffe- og forvaltningsloven.
Tavshedspligten skal sikre, at virksomhedsfortrolige oplysninger og/eller at oplysninger om enkeltpersoners private forhold
ikke må videregives til andre.